Čínsky horoskop 2018 – Rok zemského psa

dao=cesta

ČÍNSKY HOROSKOP 2018
– 
ROK ZEMSKÉHO PSA 

16. februára 2018 sa nám predstaví nový vládca roka – Pes. Jeho vláda potrvá do 4. februára 2019.

Je lojálny, zodpovednýspoľahlivý. Je symbolom odvahy, vernosti a ochoty bojovať za správnu vec. Je citlivý a vnímavý k svojmu okoliučestný, charakterný a stály. Odhodlane bráni priateľa, ktorý sa ocitol v núdzi. Dokáže dodržať slovo a zachovať si chladnú hlavu.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2018 bude jangová Zem. Pes si prepožičia jej vlastnosti a pre rok 2018 sa stane Zemským Psom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najsympatickejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti? 

dao=cesta

ROK NEČAKANÝCH ZVRATOV

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára harmóniu a rovnováhu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa ešte silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Aj tu však treba byť obozretný, pretože rovnaký prvok môže byť predzvesťou konfrontácií, stretov, súťaženia a bojov.

Rok Psa 2018 vnesie do našich životov čestnosť, vernosť a ustálenie vzťahov. Dá nám odhodlanie, pevnú vôľu, vytrvalosť a oddanosť tomu, čo sa rozhodneme podporovať. Vyzdvihne potrebu rovnosti a slobody. Sľubuje záštitu a ochranu domova, posilnenie rodinného a vlasteneckého cítenia. Prinesie však aj obavy o vlastnú bezpečnosť.

Umožní nám rozpoznať, kto je náš spojenec, priateľ a partner. A to nielen v osobnom živote, ale aj na poli pracovnom, spoločenskom a politickom. Odhalí faloš, intrigy a pretvárku. Bude rokom konfrontácií ale aj príležitostí k urovnaniu dlhodobých sporov. Vyzdvihne dôležitosť univerzálnych hodnôt, dialógu a solidarity. Prinesie množstvo nečakaných zvratov a udalostí.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2018 v znamení Gua 9
– SKRYTÉ SA STÁVA VIDITEĽNÝM

Rok 2018 sa ponesie v znamení Gua 9 (trigram Li – oheň).

Trigram Li predstavuje vstup do povedomia, pozornosť verejnosti, spoločenský život, dobré meno a povesť, slávu, úspech a uznanie.

Má vplyv na to, ako nás vnímajú nielen ľudia v našom okolí ale aj celá spoločnosť, či komunita. Je to uvedomenie si svojich schopností a miesta v spoločnosti, utváranie „seba-vedomia“. 

Trigram Li je tiež výrazom nášho vhľadu a predstavuje oheň, ktorý všetko osvetľuje a umožňuje vidieť aj skryté veci okolo nás

Rok 2018 nás vyzve k pochopeniu a riešeniu našich vzťahov so sebou samým i okolitým svetom

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA PSA

Je bojovníkom za spravodlivosť

I keď Pes často kritizuje a napáda naše prečiny a priestupky, iba málokedy obráti svoj hnev proti nám osobne. A už vôbec to neznamená, že nás nenávidí. Jeho spravodlivý hnev postráda zlomyseľnosť, nenávisť či žiarlivosť. Práve naopak, jeho hnev býva motivovaný túžbou po spravodlivosti a často po nás vyžaduje nápravu svojich činov. Ak urobíme príslušnú nápravu, Pes rád zakope vojnovú sekeru. Aj najväčších nepriateľov nabáda, aby nastolili medzi sebou mier.

Má silné aj slabé stránky

lojálny, zodpovedný, charakterný, čestný, spoľahlivý, verný, úprimný, stály, priateľský, humánny, milý, citlivý, vnímavý, mierumilovný, láskavý, sebavedomý, spravodlivý, odvážny, ochotný bojovať za správnu vec, vytrvalý, opatrný, obozretný, rozvážny…

tvrdohlavý, úzkoprsý, dogmatický, neústupný, nedôverčivý, mrzutý, nepokojný, popudlivý, agresívny, krutý, kritický voči sebe aj iným, odsudzujúci, povýšenecký, iracionálny, náladový…

V boji je neústupný a útočný

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Ak je v práve, vie byť aj tvrdý a neústupný. Je ťažké ho ovplyvniť, keď si raz niečo zaumieni. Vtedy dokáže byť veľmi angažovaný a temperamentný. Svojou chladnou logikou a cynizmom hravo rozmetá protivníkove argumenty. Aj keď je neústupný a útočný, bojuje otvorene a iba zriedka sa utieka k nečestným praktikám iba preto, aby vyhral. Pes narodený v nočných hodinách býva agresívnejší a nervóznejší ako Pes, ktorý sa narodil cez deň.

Má potrebu triediť ľudí do kategórií

Pes dokáže rozoznať dobrého človeka od zlého. A samozrejme, patrí medzi dobrých. Má vrodenú potrebu triediť ľudí do kategórií: priateľ-nepriateľ, čierny-biely. Pes sa narodil so zaisteným obranným štítom. Najprv si nás zatriedi, až potom sa môže uvoľniť a rozhodnúť sa, či nám môže dôverovať. Toto rozhodnutie býva často definitívne.

Je neľahké získať si jeho dôveru

Pre Psa nie je ľahké úplne dôverovať, ale snaží sa hľadať v ľuďoch to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Jeho dôveru si musíme získavať postupne a čakať, kým sa nám otvorí. No ak si už získame jeho priazeň, dokáže nám bezmedzne veriť a bezvýhradne nás podporovať. K tým, ktorých si obľúbi, prechováva hlboké city a náklonnosť.

Má vznešené ideály a vysokú morálku

Pes je bystrý a rozumný pozorovateľ, ktorý háji a stráži záujmy celej komunity. Úprimne si želá, aby sa všetkým žilo lepšie, a nebojí sa riskovať a niečo pre to aj sám urobiť. Keď sa rozhodne zasadiť za spravodlivú vec, vyjde zo zápasu víťazne. Bojuje proti bezpráviu, má vznešené ideály a vysokú morálku. Berie vážne každú zodpovednosť, na ktorú sa podujal.

Má predpoklady byť dobrým vodcom

Vrodená inteligencia a neochvejný charakter predurčujú psa byť dobrým vodcom. Ľudia mu dôverujú a vážia si ho pre jeho zmysel pre povinnosť a rozvážnosť. Býva dobrým a spravodlivým sudcom. Ako vodca je nezaujatý a altruistický.

Niekedy sa ním stáva proti vlastnej vôli, pretože si dobre uvedomuje nebezpečenstvá mocenskej hry. Neprejavuje preto túžbu po sláve ani autorite. No aj keď nemá bezprostrednú moc, vplýva na dôležitých ľudí múdrymi radamibystrým vhľadom.

O peniaze sa veľmi nezaujíma, no vie ich ľahko získať

Pes sa o peniaze veľmi nezaujíma, no keď sa ocitne v situácii, že ich potrebuje, je dokonale vyzbrojený na to, aby ich získal. Po celý život býva dobre zaopatrený a len málokedy stráda. Ak si vlastným úsilím zlepší spoločenské postavenie, netají svoj skromný pôvod a nestráni sa svojej rodiny.

Je rodený pesimista

Pes je povahou obozretný a nedôverčivý pesimista, i keď často predstiera optimizmus a veselosť. Má sklony zbytočne si robiť starosti, predpokladá, že za každým rohom môže striehnuť nebezpečenstvo. Často sa však stáva, že sa jeho obavy uskutočnia.

Je odolný voči stresu

Pes má zväčša vysokú odolnosť voči stresulen tak ho niečo nezlomí. V časoch krízy znáša ťažké útrapy a nedostatky bez reptania. Aj keď je ešte mladý a neskúsený, dokáže zdarne čeliť realitám života.

Vhodné povolania

Vyrovnaná myseľ predurčuje Psa stať sa dobrým psychológom, poradcom, či kňazom. Vyniká aj v povolaniach vojaka, policajta, ochrankára, advokáta, sudcu, úradníka, lekára, učiteľa, lektora, politika, priemyselníka, náboženského predstaviteľa alebo misionára. Je to výnimočná osobnosť s pacifistickými názormi, ktorá dokáže vyvíjať revolučnú činnosť.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Pes je verný a rodinne založený tvor. Záštitu hľadá v budovaní silného rodinného prostredia, ktoré ho chráni pred zlými vplyvmi z vonku.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA ROKA PSA

Zmeny v ROKU ZEMSKÉHO PSA 2018

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára energetickú rovnováhu a harmóniu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa ešte silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Rok je preto obzvlášť vhodný aj pre veľké a dôležité zmeny. Pes nás núti prehodnotiť svoj postoj k životu.

Rok Zemského Psa 2018 je vhodným obdobím najmä na zmenu životného štýlu.  Je čas prestať fajčiť, zmeniť bydlisko, začať nové podnikateľské aktivity, či uzavrieť manželstvo. Rok žičí všetkým aktivitám, ktoré sú motivované dobrým úmyslom, spravodlivosťou a čestnosťou.

Niektorí z nás sa môžu potýkať s občasnými obdobiami pocitov osamelosti, nepochopenia a melanchólie. To nás môže brzdiť pri realizácii našich životných plánov a posunúť dôležité rozhodnutia a zmeny do nasledujúceho roka. Platí to najmä pre tých, ktorí majú podľa čínskej ružice prvkov v okamihu narodenia dominanciu živlov vody a dreva.

Kalkulátor na výpočet vládnucich živlov v okamihu vášho narodenia

Vládnuce živly z roku, mesiaca, dňa a hodiny vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora:

Kariéra a podnikanie v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Rok Kohúta sa pre mnohých niesol v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Spokojnosť a radosť z úspešných projektov zrealizovaných v predchádzajúcom roku bude pretrvávať i naďalej, pokiaľ dôjde k spravodlivému zdieľaniu nadobudnutých zdrojov.

Pod vplyvom komunitne založeného Psa sa uzavrie mnoho obchodných partnerstiev a ďalších podobných spoluprác. Vznikne tiež veľa nových pracovných miest, vďaka čomu bude mať mnoho ľudí šancu zmeniť zamestnanie, či uniknúť nezamestnanosti.

Najmä tých, ktorí majú podľa čínskej ružice prvkov v okamihu narodenia zastúpený živel zeme bude sprevádzať istota a stabilita v priebehu celého roka 2018. To im umožní organizovať svoj osobný a profesionálny život s väčšou istotou a efektívnosťou.

Úspech a financie v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Podľa tradičnej čínskej filozofie spadajú financie pod živel Kov. Pripomeňme si, že primárnym prvkom Psa ako aj vládnucim prvkom roka 2018 je Zem. Podľa čínskej ružice prvkov je Zem matkou Kovu (Zem rodí Kov). Rok Zemského psa je preto k získavaniu a nadobúdaniu finančných prostriedkov mimoriadne vhodný.

Podľa „Psích pravidiel“ budú peniaze plynúť najmä k tým, ktorí sa rozhodnú vsadiť na čestnosť a spravodlivosť vo svojich obchodoch. Pes nebude tolerovať úskoky ani klamstvá. Ľudia, ktorí sú zvyknutí uspieť nečestným spôsobom, preto v roku Psa neuspejú. Naopak firmy a spoločnosti, ktorým nie je ľahostajné blaho a zdravie svojich spotrebiteľov, budú preto odmeňované vyššími príjmami. Pes taktiež podporí kolektívnu prácu.

Najväčšie úspechy sa budú žať v oblasti výroby, ale neobíde ani vedu a vzdelávanie. Rok Zemského Psa špeciálne odmení tých, ktorí sa obrátia k zemi, teda farmárov a poľnohospodárov.

Rozmary a výstrednosti uplynulého roka tolerované Kohútom sú už za nami. Rok Psa je prísny voči každému, kto sa snaží získať prosperitu prostredníctvom rizikových obchodov. Takisto nežičí plytvaniu a zbytočným výdavkom. Iba čestná a poctivá práca prinesie vytúžený úspech.

Vzťahy v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

V roku 2018 závisí úspech v láske ako aj v práci predovšetkým na kvalite komunikácie medzi ľuďmi. Rok je všeobecne vhodný aj pre vstup do manželstva.

Klamári a intrigáni budú v tomto roku potrestaní stratou rodinného či sociálneho zázemia a izoláciou. Naopak tí, ktorých cítenie je orientované na druhých, budú mať v roku Psa mnoho príležitostí k nadviazaniu vzťahu. V tomto roku sa mnohým ľuďom podarí uniknúť z osamelosti.

Páry, ktoré žijú vo vzájomnej úcte a harmónii budú odmenené šťastím. Rok Psa vnesie do rodinného života harmóniu a súlad. Dôjde k upevneniu rodinných pút, strávime viac času so svojimi blízkymi a vylepšovaním svojho domova. V roku Psa bude počatých veľa detí z lásky a budú sa tešiť dobrému zdraviu.

Nástrahy v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára harmóniu a rovnováhu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Aj tu však treba byť obozretný, pretože rovnaký prvok môže byť predzvesťou konfrontácií, stretov, súťaženia a bojov. Prinesie tiež  pocit ohrozenia a obavy o vlastnú bezpečnosť.

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Vtedy vie byť tvrdý a neústupný. V roku 2018 nám hrozí, že neústupnosť, prudkosť a útočnosť Psa povedie k divokým stretom, vzburám a rebéliám všetkého druhu. Pes má však schopnosť všetko nakoniec urovnať.

Spoločenská, politická a diplomatická scéna v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Pod vplyvom Psa sa väčšina konfliktov vyrieši mierovým spôsobom, vďaka čomu sa bude pohodlnejšie žiť aj pracovať.

Čaká nás rok plný spoločenských zmien a zmien spôsobu nášho života. Naše cítenie a názory budú idealistickejšie a ciele vznešenejšie. Prehnaný materialismus bude vyvážený charitativnymi činmi a podporou projektov, ktoré si to zaslúžia.

Ľudia budú viac investovať do nehnuteľností a viac sa zaujímať o životné prostredie. Vzrastie pocit kolektívnej zodpovednostisúdružnosti a vlastenectva.

VŠETKO DOBRÉ V ROKU 2018
PO BOKU NAJVERNEJŠIEHO PRIATEĽA ČLOVEKA!

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

Súvisiace články: