o Ceste

Starý Majster Lao-zi nás varoval: „Dao, o ktorom možno hovoriť, nie je pravé Dao“. No nielenže o Dao nikdy neprestal hovoriť, ale napísal o ňom jedno z najveľkolepejších diel v histórii ľudstva Dao-de-Jing (Cesta a cnosť).

Jeden z najväčších učiteľov, Buddha, nás upozornil: „Dharmu, ktorú učím, nie je možné učiť“. No ani on sa tu nezastavil a učeniu Dharmy zasvätil celý svoj život.

Zmysel pojmov Dao a Dharma nemožno vyjadriť slovom, písmom ani obrazom. Vyjadrujú transcendentnú skúsenosť samotnej existencie a zároveň „Cestu„, ktorá k tejto skúsenosti vedie.

UMENIE AKO „CESTA“

Zážitok prítomnej chvíle môže byť iba ťažko vysvetlený alebo odovzdaný slovne, ale môže byť vyjadrený a zdieľaný pomocou umenia. V snahe tradičných ázijských Majstrov odovzdať svojim nasledovníkom túto skúsenosť vzniklo tradičné ázijské umenie. Zrodilo sa bojové umenie, kaligrafia, bonsai, ikebana, suiseki, kitsugi, haiku, čajový rituál, ázijská záhrada

Podstatou tohto umenia však nie je hotové umelecké „dielo“ ako konečný výsledok umelcovho snaženia. Práve naopak, je ňou samotná Cesta

© DAO-INSTITUT