buddha-budha

Buddhizmus

dao=cesta

BUDDHIZMUS

Buddhizmus je jedným zo základných stavebných kameňov čínskej filozofie. Spolu s taoizmom a konfucianizmom tvorí tzv. trojnožku, známu aj ako tri Cesty.

Buddhizmus pôvodne vznikol v Indii asi 550 rokov p.n.l. Založil ho indický princ Siddhárta Gautama z rodu Shakyov (563-483 p.n.l.), neskôr zvaný Buddha (prebudený).

Postupne sa Buddhovo učenie rozšírilo do celej južnej a juhovýchodnej Ázie. Rozdelilo sa na dva prúdy: mahajana a hinajanaHinajana si našla priaznivcov najmäv Indii. V Číne, Kórei a Japonsku sa rozvinul smer novšieho rádu – mahajana.

Bodhisattva v mahajanovom buddhizme označuje bytosť, ktorá prijala sľub bodhisattvu (pranidhana) a ktorej motiváciou je dosiahnuť buddhovstvo pre dobro všetkých cítiacich bytostí vo všetkých svetoch (bodhicitta). Hnacou silou života bodhisattvu je aktívny súcit. Cesta k dosiahnutiu buddhovstva cez ideál bodhisattvu je otvorená a prístupná každému z nás bez rozdielu.

dao=cesta

SIDDHARTA GAUTAMA ZVANÝ BUDDHA

Životný príbeh indického princa Siddhartu Gautamu je nanajvýš tajomný a inšpiratívny. Vyjadruje životnú púť človeka, ktorého trápia otázky zmyslu a podstaty bytia. Hľadaniu Cesty za šťastím zasväcuje celý svoj život, prekonáva množstvo prekážok a prináša mnoho obetí. No nehľadá odpovede iba sám pre seba. Jeho srdce plné súcitu a lásky hľadá Cestu  pre všetkých.

Ako jeden z mála historických postáv nezapadá Siddharta pod nánosmi času a neupadá do zabudnutia. Dnes ho všetci poznáme ako osvieteného, prebudeného, teda ako Buddhu. Niekto v ňom vidí zbožšteného duchovného vodcu a zakladateľa vplyvného svetového náboženstva, iný človeka z mäsa a krve, ktorého múdre rady sú dnes rovnako aktuálne ako pred 2500 rokmi.

Cesta princa z rodu Shakyov

Indický princ Siddharta Gautama sa narodil v prepychu kráľovského paláca. Po hlbokom zážitku s ľudským utrpením si uvedomil, že aj on raz bude chorý, starý, slabý a zomrie. Preto si začal klásť otázky o zmysle bytia. Po stretnutí s potulným mudrcom opustil pohodlie paláca a rozhodol sa hľadať oslobodenie od utrpenia v odriekaní, meditácii a joge.

Gautama si však čoskoro uvedomil, že odriekanie a askéza ho neprivedú k cieľu. Preto začal hľadať strednú cestu medzi zhýralým bohatstvom a umŕtvovaním tela. Dlho meditoval, kým nedosiahol stav prebudenia (nirvány), doslova „odfúknutia“ plameňov vášne a túžby. Tým sa oslobodil od všetkého, čo ho spájalo so strastiplným kolobehom utrpení (samsára).

Neskôr učil, že nič nie je stále. Rodina, majetok, naše vlastné telo aj myseľ – všetko sa mení. To, čo považujeme za svoje a na čom lipneme, podlieha neustálej zmenenevyhnutne speje k zániku. V skutočnosti nikdy nič nevlastníme. Všetko iba na chvíľu podržíme a ak to nie sme schopní odložiť, drží nás to v pasci.

Nestálosť je sprievodným javom našich životov a človek môže byť vnútorne šťastný až vtedy, ak preňho prestanú existovať väzby ako „môj“ alebo „môj vlastný“, ak sa vzdá lipnutia a príjme zmenu.

Východiskom jeho učenia sa stali Štyri vznešené pravdy – jednoduché konštatovanie, že existuje utrpenie, ale aj cesta, ktorá vedie k jeho zániku. Konečným cieľom je osvietenie (nirvána) – stav poznania, keď vyvanie lipnutie a neprimeraná túžba a teda skončí sa aj utrpenie.

Človek sa teda môže vnútorne oslobodiť uskutočnením Cesty a prostredníctvom meditácie.

Pripisované citáty

Ani na nebi, ani uprostred oceánu,
ani ukrytím v horskej jaskyni,
nikde v oblasti vesmíru nemožno nájsť miesto,
kde by bolo možné sa ukryť
pred následkami svojich činov.
Buddha
BOLESŤ JE NEVYHNUTNÁ, 
ALE TRÁPENIE JE DOBROVOĽNÉ.
Buddha
Nejestvuje cesta ku šťastiu - šťastie je Cesta.
Ako ste celý čas mysleli, tak budete žiť, a tým sa aj stanete.
Som to, čo sa deje v mojej mysli.
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru - nepochopíte nič. 
Keď sa pokúsite porozumieť sebe - pochopíte celý vesmír.
Ak napneš strunu príliš - praskne, ak bude príliš voľná – nevydá zvuk. Musíš ju napnúť tak akurát...
Keď orol stavia na strome hniezdo, 
nezaberie viac ako jednu vetvu. 
Keď tiger hasí svoj smäd na brehu rieky, 
vypije len toľko, čo mu útroby dovolia. 
My hromadíme veci, pretože sme vnútri prázdni.
To je môj dom, to sú moje deti 
- tak vraví, kto nechápe že ani on nepatrí sám sebe! 
V skutočnosti nikdy nič nevlastníme. 
Všetko iba na chvíľu podržíme. 
A ak to nie sme schopní odložiť, drží nás to v pasci. 
Ak rozsvietiš svetlo pre niekoho,
rozjasní to aj tvoju Cestu.
Buddha
Lepšie ako tisíc prázdnych slov je jedno jediné, 
ktoré prinesie mier.
Nebudete súdení za svoj hnev, 
už hnev samotný je vašim trestom.
Vaša buddhovská prirodzenosť je práve taká dobrá, 
ako buddhovská prirodzenosť ktoréhokoľvek buddhu.
Predstavuj si Vesmír ako obrovskú sieť 
utkanú z nezmerného množstva rozmanitých žiariacich drahokamov, 
z ktorých každý má nezmerné množstvo výbrusov. 
Každý drahokam v sebe zrkadlí všetky ostatné drahokamy v sieti 
a tak je vlastne so všetkými spojený v jednotu.

Príbehy o Buddhovi

Raz chcel lúpežník Angulimal zabiť Buddhu.
"Splň mi pred smrťou posledné prianie," žiadal Buddha:
"najskôr odsekni tamtú vetvičku zo stromu."
Jedno mávnutie mečom a vetvička bola preč. "Čo teraz?"
"Teraz ju vráť späť," odvetil Buddha.
Lúpežník sa zarazil: "Ty musíš byť blázon, keď si myslíš, že sa to dá!"
"Naopak. Blázni ste vy, ktorí sa pokladáte za mocných na základe toho, že viete ubližovať a ničiť. To dokáže každý.
TÍ SKUTOČNE MOCNÍ DOKÁŽU TVORIŤ A LIEČIŤ..."
Buddha

Čo je správne: BUDDHA alebo BUDHA?

Obe slová – Buddha aj Budha pochádzajú zo sanskritu. Transkripcia slova „Buddha“ pozostáva z dvoch znakov: „bu“ a „ddha„. Transkripcia slova „Budha“ pozostáva zo znakov: „bu“ a „dha„. Avšak  znaky „ddha“ a „dha“ sú významovo odlišné!

BUDDHA (v sanskrite: बुद्ध)

  • s veľkým B: úctivý titul zakladateľa buddhizmu menom Siddhartha Gautama
  • s malým b: plne osvietená bytosť, ten ktorý vie, prebudený, vedomý,  chápajúci

BUDHA (v sanskrite: बुध)

  • s veľkým B: vládca planéty Merkúr
    Brahma mu dal meno Budha, čo znamená „inteligentný a múdry“. Stvoril nebeské teleso z ortuti, dal mu štatút planéty a Budhu učinil jeho vládcom ako aj pánom severného smeru. Na vyobrazeniach má Budha asi 20 rokov, má obratné telo, bystrú myseľ a zmysel pre humor. Často sa zobrazuje, ako sa vezie na levovi alebo na bielom voze ťahanom desiatimi koňmi rýchlymi ako vietor.
  • s malým b: inteligentný, bystrý, múdry

Z tohto dôvodu sa takmer na celom svete píšu slová Buddha a buddhizmus s dvoma „d“. Slovenskí a českí jazykovedci o tejto skutočnosti pravdepodobne nevedeli a tak v slovenskom a českom pravopise uzákonili slová Budha a budhizmus s jedným „d“.

Slová Buddha a buddhizmus s dvoma „d“ sú teda etymologicky správne, i keď na Slovensku a v Čechách sú nespisovné!

Takže: BUDDHA alebo BUDHA?! Jednoznačne BUDDHA!

dao-institut© DAO-INSTITUT