buddha-budha

Buddha alebo Budha?


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

BUDDHA alebo BUDHA?

  • Obe slová – Buddha aj Budha pochádzajú zo sanskritu.
  • Transkripcia slova „Buddha“ pozostáva z dvoch znakov: „bu“ a „ddha„.
  • Transkripcia slova „Budha“ pozostáva zo znakov: „bu“ a „dha„.
  • Avšak  znaky „ddha“ a „dha“ sú významovo odlišné!

dao=cesta

BUDDHA (v sanskrite: बुद्ध)

  • s veľkým B: úctivý titul zakladateľa buddhizmu menom Siddhartha Gautama
  • s malým b: plne osvietená bytosť, ten ktorý vie, prebudený, vedomý,  chápajúci

dao=cesta

BUDHA (v sanskrite: बुध)

  • s veľkým B: vládca planéty Merkúr
    Brahma mu dal meno Budha, čo znamená „inteligentný a múdry“. Stvoril nebeské teleso z ortuti, dal mu štatút planéty a Budhu učinil jeho vládcom ako aj pánom severného smeru. Na vyobrazeniach má Budha asi 20 rokov, má obratné telo, bystrú myseľ a zmysel pre humor. Často sa zobrazuje, ako sa vezie na levovi alebo na bielom voze ťahanom desiatimi koňmi rýchlymi ako vietor.
  • s malým b: inteligentný, bystrý, múdry

dao=cesta

Z tohto dôvodu sa takmer na celom svete píšu slová Buddha a buddhizmus s dvoma „d“. Slovenskí a českí jazykovedci o tejto skutočnosti pravdepodobne nevedeli a tak v slovenskom a českom pravopise uzákonili slová Budha a budhizmus s jedným „d“.

Slová Buddha a buddhizmus s dvoma „d“ sú teda etymologicky správne, i keď na Slovensku a v Čechách sú nespisovné! My sme sa rozhodli pre medzinárodnú transkripciu s dvomi „d“.

modlitebný mlynčekTakže: BUDDHA alebo BUDHA?modlitebný mlynček
BUDDHA!

dao=cesta