traja hodnostári_San-guan

Deň Nebeského hodnostára

autor: DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

15. deň 1. lunárneho mesiaca

15. deň 1. lunárneho mesiaca slávi Nebeský hodnostár svoje nebeské narodeniny. Je to úradník Neba, ktorý prepožičiava šťastie a blahobyt. Má na starosti všetkých duchov a bytosti nebeskej ríše. V ľudskom tele mu prináleží vrchný dan-tian (Shang DanTian).

V tento deň zostupuje na zem a prepožičiava ľuďom šťastie a blahobyt, keď vidí, že je vhodné, aby tak učinil. V tento deň tiež preberá vládu nad svetom a riadi prvé obdobie roka.

dao-institut-fengshui

Traja hodnostári –
Nebeský, Zemský a Vodný

Nebeský hodnostár je jedným z trojice tzv. Troch hodnostárov (San-guan). Traja hodnostári sa tiež označujú ako Traja nebeský úradníci, Traja vyslanci alebo Vládcovia troch ríš: Neba, Zeme a Vody.

Sú perzonifikáciou kozmogonickej trojice, ktorú tvorí Nebo, Zem a Voda a ktorá vznikla po rozdelení prvotného chaosu (hun-dun). Stelesňujú tak podstatu prvotných energií vesmíru.

Vo vzťahu k člověku a jeho telu predstavujú tzv. tri  elixírové polia (dan-tiany: dolný, stredný a vrchný) a tiež tzv. tri poklady (san-bao:  esencia jing, energia qi a duch shen).

Traja hodnostári na zemi medzi ľuďmi vykonávajú rozsudky Nefritového cisára. Keď rozdávajú odmeny: Nebeský hodnostár prideľuje šťastie a blahobyt. Zemský hodnostár odpúšťa zlé skutky a sníma zo smrteľníkov hriechy. Vodný hodnostár oslobodzuje od nešťastí a pohrôm. Keď udeľujú tresty, berú si späť svoje dary.

traja hodnostári_San-guan

dao-institut-fengshui

Tri sviatočné dni

V  lunárnom kalendári sú im vyčlenené tri sviatočné dni, ktoré sa slávia ako božské narodeniny Troch hodnostárov (San-guan). V deň svojich nebeských narodenín príslušný hodnostár zostupuje do sveta smrteľníkov a prepožičiava alebo odníma ľuďom svoje dary. Zároveň na určité obdobie preberá vládu nad svetom. Tým je lunárny rok rozdelený do troch období.

15. deň 1. lunárneho mesiaca má narodeniny Nebeský hodnostár (TianGuan)
 • je to úradník Neba, ktorý prepožičiava šťastie a blahobyt
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi prvé obdobie roka
 • má na starosti všetkých duchov a bytosti nebeskej ríše
 • v ľudskom tele mu prináleží vrchný dan-tian (Shang DanTian)
15. deň 7. lunárneho mesiaca má narodeniny Zemský hodnostár (DiGuan)
 • je to úradník Zeme, ktorý udeľuje odpustenie hriechov (zlých skutkov)
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi druhé, stredné obdobie roka (zhong juan)
 • v ľudskom tele mu prináleží stredný dan-tian (Zhong DanTian)
 • má na starosti vládcov posvätných hôr piatich svetových smerov, ako aj všetkých duchov a bytosti zemskej ríše
15. deň 10. lunárneho mesiaca má narodeniny Vodný hodnostár (ShuiGuan)
 • je to úradník Vody, ktorý odvracia nešťastie a pohromy 
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi tretie, posledné obdobie roka
 • stelesňuje podstatu energie vetra a vody, má na starosti všetkých duchov a bytosti vodnej ríše
 • v ľudskom tele mu prináleží spodný dan-tian (Xia DanTian)
 • pri tejto príležitosti sa koná XiaYuan Festival (XiaYuan = dolný prvopočiatočný)

Tieto tri dni sú vhodné na vykonávanie obetných a zápalných rituálov. V zodpovedajúci deň ponúkneme príslušnému hodnostárovi obete a zapálime sviečky a kadidlo (vonné tyčinky). Prosíme o šťastie a blahobyt, odpustenie hriechov alebo odstránenie chorôb a nešťastia.

dao-institut-fengshui

Rituály na naklonenie priazne osudu

Už od staroveku daoisti vykonávali rituály a ponúkali obete mocným prírodným duchom, Nebu (tian), Zemi (di) a Vode (shui). Obetiny Nebu a Hviezdam boli pálené drevom a spolu s dymom stúpali tam, kde boli určené. Obetiny Horám boli vynesené a odovzdané horským vrcholom. Obete pre Zem boli zakopané do zeme a Obetiny  Vode odovzdané vodným vlnám.

Avšak právo vykonávať obrad a obetovať Nebu, Zemi a Vode patrilo cisárovi. Bežným ľuďom prináležalo obetovať predkom. Až Zhang Daoling, prvý daoistický „pápež“ a zakladateľ Cesty nebeských majstrov (formy náboženského daoizmu) túto prax oficiálne zmenil. Naučil radových ľudí vykonávať obrady, ktorými si mohli nakloniť priazeň osudu na svoju stranu.

dao-institut-fengshui

Nebeský hodnostár dnes udeľuje odpustenie hriechov

Nebeský hodnostár sleduje dianie na zemi a je vládcom ľudského osudu. Dohliada na ľudské skutky a starostlivo rozlišuje dobro od zla. Keď rozdáva svoje dary, prepožičiava ľuďom šťastie a blahobyt.

calligraphy_brush_with_dragon_designRituál na odpustenie hriechov
Základ rituálu spočíva v ručne napísanom vyznaní sa zo zlých skutkov adresovaných Trom hodnostárom, ktorí zosobňujú mocné sily Neba, Zeme a Vody. Jeden umiestnime na vrchole hory alebo zapálime a adresujeme Nebu. Druhý zakopeme a ponúkneme Zemi a tretí ponoríme do vody a adresujeme Vode. Traja hodnostári sa spoja s mocnými silami troch miest svojho pôvodu a posúdia naše prosby o lepší osud.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejčlánky sú priebežne aktualizované a doplňované
súvisiace články: Žiadosť o šťastie a úspech