taoizmus-podsvetie-ríša mŕtvych

Deň vládcu Ríše mŕtvych


dao-tenká

Deň vládcu Ríše mŕtvych

Yama (Yanluo Wang) je Vládca podsvetia alebo Vládca nad hriešnymi dušami.

podsvetie-ríša mŕtvychVystupuje v roli prísneho sudcu nad tými, ktorí sa prehrešili. Zabezpečuje tak poriadok a spravodlivosťPôvodne tu Yama vládol so svojou sestrou, kde zodpovedal za mužské duše a jeho sestra za ženské duše.

Keďže hriešnych duší neustále pribúdalo, začalo funkciu vykonávať 5 Yamov v spolupráci s 18 asistentami.

Keď ani to nestačilo, rozdelil Nebeský cisár (a jeho poradcovia z 5 posvätných hôr) podsvetie na 10 sál, ktoré spravovalo 10 vládcov (Difu Shiwang). Každý z nich má vlastné meno a titul.

Ich spoločným pomenovaním je „Yamovia z 10 sál“ (Shidian Yanwang). Každého z nich si pripomíname v deň jeho nebeských narodenín:

8. deň 1. lunárneho mesiaca: Yanluo Bao (5. sála podsvetia) 
1. deň 2. lunárneho mesiaca: Yama Qinguang Jiang (1. sála podsvetia) 
8. deň 2. lunárneho mesiaca: Songdo Yu (3. sála podsvetia) 
18. deň 2. lunárneho mesiaca: Wuguan Lu (4. sála podsvetia) 
1. deň 3. lunárneho mesiaca: Chujiang Ni (2. sála podsvetia) 
8. deň 3. lunárneho mesiaca: Diancheng Bi (6. sála podsvetia) 
27. deň 3. lunárneho mesiaca: Taishan Dong (7. sála podsvetia) 
1. deň 4. lunárneho mesiaca: Dushi Huang (8. sála podsvetia) 
8. deň 4. lunárneho mesiaca: Pingden Lu (9. sála podsvetia) 
17. deň 4. lunárneho mesiaca: ZhuanLun Xue (10. sála podsvetia)

dao-tenká

1. sála podsvetia

Prvej sále podsvetia vládne Yama Qinguang Jiang. Jeho nebeské narodeniny sú 1. deň 2. lunárneho mesiaca (v inej verzii 2. deň 2. mesiaca). Má kontrolu nad ľudským zrodením, úmrtím, dĺžkou života a nad šťastím, ktoré človeka počas života sprevádza.

Prvá sála je vstupnou bránou do podsvetia. Je umiestnená na západnej strane podsvetia a pripomína spaľujúcu sopku chrliacu žeravú lávu pod hladinou oceánu.

Prvá sála podsvetia je vstupnou bránou, kde sú duše triedené do jednotlivých ciest (viď Generála piatich Ciest) podľa svojich zásluh.

Tí, ktorí získali veľké množstvo zásluh opustia podsvetie už v 1. sále. Nastúpia na 1. cestu k znovuzrodeniu v nebeských sférach ako odmenu za veľmi cnostný, súcitný a osvietený život. Nemusia vypiť nápoj zabudnutia.

Tí, ktorí získali dostatočné množstvo zásluh sú oslobodení od 2. až 9. sály podsvetia. Sú z 1. sály odoslaní priamo do 10. sály podsvetia, kde vypijú nápoj zabudnutia a nastúpia na 2. cestu k znovuzrodeniu v ľudskej sfére v šťastnej pozícii ako dôsledok cnostného života.

dao-tenká

2. – 9. sála podsvetia

Tí, ktorí nezískali dostatočné množstvo zásluh pre nastúpenie 1. alebo 2. Cesty sú v 1. sále predvedení pred zrkadlo karmy. Tu sú nútení zhliadnuť všetky svoje negatívne skutky uplynulého života a precítiť ich následky. Potom sú odvedení do 2. sály podsvetia a čakajú na svoj trest.

Postupne prechádzajú 2. až 9. sálou, kde sú podrobovaní psychickým a fyzickým utrpeniam, ktorých miera závisí od napáchaných skutkov. Na konci každej sály sú ich telá a duše zotavené, aby mohli v plnej miere absolvovať utrpenia ďalších sál.

  • Druhej sále podsvetia vládne Chujiang Ni. Jeho nebeské narodeniny sú 1. deň 3. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na južnej strane podsvetia.
  • Tretej sále vládne Songdo Yu. Jeho nebeské narodeniny sú 8. deň 2. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na juhovýchodnej strane podsvetia.
  • Vo štvrtej sále vládne Wuguan Lu. Jeho nebeské narodeniny sú 18. deň 2. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na východnej strane podsvetia.
  • Piatej sále podsvetia vládne Yanluo Bao. Jeho nebeské narodeniny sú 8. deň 1. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na severovýchodnej strane podsvetia. 
  • V šiestej sále vládne Diancheng Bi. Jeho nebeské narodeniny sú 8. deň 3. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na severnej strane podsvetia.
  • V siedmej sále vládne Taishan Dong. Jeho nebeské narodeniny sú 27. deň 3. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na severozápadnej strane podsvetia.
  • V ôsmej sále vládne Dushi Huang. Jeho nebeské narodeniny sú 1. deň 4. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na západnej strane podsvetia.
  • Deviatej sále podsvetia vládne Pingden Lu. Jeho nebeské narodeniny sú 8. deň 4. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na juhozápadnej strane podsvetia.

dao-tenká

10. sála podsvetia

V desiatej sále vládne ZhuanLun Xue. Jeho nebeské narodeniny sú 17. deň 4. lunárneho mesiaca. Nachádza sa na východnej strane podsvetia.

Desiata sála podsvetia je poslednou zastávkou duše pred znovuzrodením. Tu sa určuje jej ďalší osud.

Pred opustením 10. sály je každá duša nútená vypiť elixír zabudnutia, ktorý vymaže spomienky na uplynulý život aj pobyt v podsvetí. Tí, ktorí svoj nápoj nevypili do dna, odnášajú si do budúceho zrodenia niektoré spomienky z predchádzajúceho života.

vládcovia podsvetia-Yamovia z 10 sál

dao-tenká

© DAO-INSTITUT