Dharmapala Weituo

Dharmapala Weituo


Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

3. deň 6. lunárneho mesiaca

Dharmapala WeituoDharmapala Weituo

3. deň 6. lunárneho mesiaca slávi svoje nebeské narodeniny Dharmapala Weituo.  Je známy aj ako Generál Weituo (Weituo JiangJun), bódhisattva Weituo (Weituo Pusa).

Weituo je Dharmapala – ochranné božstvo  čínskeho buddhistického panteónu. Dharmapalom môže byť nebeská bytosť alebo vtelenie osvietenej bytosti (Buddhu alebo bódhisattvu).

Jeho úlohou je ochrana a obrana buddhistických náuk (dharmy), buddhistických kláštorov, mníchov a praktikujúcich laikov.

Weituo je veľký nebeský generál, ktorý bojuje proti zlu a chráni posvätné. Údajne je Weituo Bodhisattvom 8. úrovne z 10. úrovní bodhisattvu pred jeho úplným osvietením a stavom Buddhu.

Zobrazenie:
V čínskej budhistickej ikonografii je Weituo zobrazovaný ako mladý muž – bojovník. Je oblečený v uniforme vojenského generála a je držiteľom meča Vajra, ktorým si podmaňuje démonické sily.

dao-institut-fengshui