dao-dharma

.Myšlienka dňa (27.12.)


dao=cesta

27. deň 12. lunárneho mesiaca
...s tichou mysľou zakúšaj svet...
"Nebyť schopný sedieť a s kľudnou mysľou pozorovať, 
znamená nebyť schopný naplno zakúšať svet." 
Shunryu Suzuki Roshi

dao=cesta

Súvisiace články: Múdrosť Zenu
autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT