dao-dharma

.Myšlienka dňa (28.12.)


dao=cesta

28. deň 12. lunárneho mesiaca
A EXISTUJE ŽIVOT PRED SMRŤOU? TO JE OTÁZKA!
Mnoho otázok, ktoré boli vyslovené na stretnutí sa vzťahovalo k životu po smrti. 
No Majster sa iba usmieval a neodpovedal. 
Potom sa spýtal svojich žiakov: "Všimli ste si, že najmä tí, ktorí nevedia čo robiť s týmto životom sú tí, ktorí si prajú ďalší a ďalší život v nekonečnom kolobehu samsáry?" 
"Ale povedz, existuje život po smrti?" trval na svojom žiak. 
"A existuje život pred smrťou?! To je otázka!" odpovedal s úsmevom Majster.

dao=cesta

Súvisiace články: Zenové a iné príbehy
autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT