3.solárne obdobie-prebúdzanie hmyzu

3. Prebúdzanie hmyzu

dao=cesta

5. - 19. marec

Prebúdzanie hmyzu (Jing Zhe) 

5. marec je prvý deň solárneho obdobia zvaného Prebúdzanie hmyzu (Jing Zhe), kedy sa hmyz a zvieratá prebúdzajú zo zimného spánku. Toto obdobie trvá od 5. do 19. marca.

prebúdzanie hmyzu
solárne obdobie Prebúdzanie hmyzu (Jing Zhe) trvá od 5. do 19. marca

dao=cesta

autor: DAO-INSTITUT