Sun Simiao – kráľ TČM


dao=cesta

3. deň 1. lunárneho mesiaca

SUN SIMIAO – taoistický mudrc, lekár a mág

Sun Simiao (581-682)  bol slávny taoistický mudrc, lekár a mág dynastie Sui a Tang. Do svojho učenia zakomponoval prvky taoizmu,  buddhizmu a konfucianizmu. Prepájal znalosti a filozofické princípy týchto troch škôl s praxou čínskej medicíny. Vynikal obdivuhodnou pamäťou, vďaka ktorej si dokázal zapamätať obsiahly text s tisíckami slov za jediný deň.

Väčšiu časť svojho života prežil v horách, kde študoval skryté tajomstvá prírody, vesmíru a človeka. Často sa sám osobne vydával do hôr na zber vzácnych liečivých bylín a používal ich pre tvorbu individuálnych receptov pre každého pacienta. Aktívne sa venoval technikám pestovania života a dlhovekosti s dôrazom na rozvoj duchovnej podstaty človeka, očisťovanie tela aj mysle od emócií, ktoré by rozptyľovali jeho životnú silu.

„Človek, ktorý chce žiť dlho, by si mal dať pozor, aby sa ničím príliš netrápil, aby sa príliš nehneval, nebol príliš smutný, ani sa príliš nebál, aby príliš mnoho nepracoval, aby moc nerozprával a tiež sa príliš nesmial. Človek by nemal mať príliš mnoho prianí a nemal by sa nechať znepokojovať okolnosťami. Toto je všetko škodlivé.“ 

dao=cesta

Doktrína stredu (Zhong Yong)

Jeho prístup vychádza zo základného pohľadu tradičnej čínskej medicíny na ľudské zdravie a dlhovekosť známeho ako doktrína stredu (Zhong Yong) a tou je umiernenosť vo všetkom.

Pravidelná životospráva, striedanie primeraného množstva práce a odpočinku, nepodliehanie náhlym a prudkým emocionálnym výkyvom, vyhýbanie sa zbytočným starostiam a strastiam, vnútorná vyrovnanosť a spokojnosť.

Svojim žiakom a stúpencom hovorieval, že keď k nemu príde pacient, upraví mu najskôr stravu a životný štýl. Keď to nestačí, pridá liečbu bylinami a akupunktúrou. Jeho znalosti a úspechy v liečení boli tak veľké, že ho ocenili titulom „Kráľ liečiv“. Napriek svojej sláve a dobrému menu však odmietal všetky pozvania cisárskeho dvora.

„Keď je človek chorý, lekár by mal predovšetkým usmerniť jeho spôsob stravovania a životného štýlu".   
  Sun Si-miao (cca 581-682)

Sun Simiao – významné diela

Sun Simiao je autorom mnohých významných textov a dvoch významných encyklopedických prác, ktoré rozhodujúcou mierou prispeli k rozvoju tradičnej čínskej medicíny.

Jednou z nich je známe dielo Qian Jin Yao Fang (Recepty za tisíc dukátov) a druhou je Qian Jin Yi Fang (Doplnky k receptom za tisíc dukátov), kde popisuje viac ako 5300 receptov na rôzne ochorenia. Ide o neoceniteľné bylinné recepty pre prípady núdze spolu s príslušnými metódami zberu, spracovania, kategorizácie a skladovania. K ďalším dielam patria napríklad She Yang Zhen Zhong Fang (Techniky vyživujúcich piluliek), či Lao Zi Zhu (Komentáre k Lao Zi).

Existujú tiež významné pojednania o akupunktúre, moxovaní, manipulatívnych masážnych terapiách, cvičení a diéte. Venoval sa gynekológii, pôrodníctvu, pediatrii a vypracoval aj mystické postupy na liečbu posadnutostí. Bol tiež strážcom prastarých tajomstiev ženskej múdrosti a moci.

K ďalším zaujímavostiam patrí aj prvý zaznamenaný prípad používania pušného prachu nazývaný technika skrytého ohňa pomocou síry. Jeho zásluhou sa tiež rozšíril počet akupunktúrnych bodov z dovtedy známych 349 na 353, ktoré zároveň podrobil revízii ich rozmanitých názvov, na základe čoho vytvoril jednotný systém názvoslovia.

Do praxe tiež zaviedol systém tzv. 13 bodov duchov Gui Xue. Ich použitie vychádzalo zo starých predstáv vplyvu duchov na fyzický a psychický stav človeka. Okrem iného sa tieto body dodnes používajú pre zvláštne psychické stavy človeka.

Preslávil sa aj významným textom Dayi Jingcheng, pojednávajúcim o princípoch lekárskej etiky, ktorá je u nás známa ako čínska Hippokratova prísaha:

"Veľký lekár by nemal venovať pozornosť postaveniu, bohatstvu alebo veku pacienta.
  Nemal by hľadieť, či je atraktívny alebo neatraktívny, či je priateľ alebo nepriateľ ,
  či je Číňan alebo cudzinec, a konečne, či je nevzdelaný alebo vzdelaný.
  Mal by vyvinúť rovnaké úsilie a poskytnúť všetkým rovnaké šance, ako keby to boli jeho blízki príbuzní ."

dao=cesta

Sun Simiao – Kráľ a Boh medicíny

Sun Simiao (581-682) sa dožil 101 rokov. Posmrtne bol zbožštený a bol mu udelený titul „Boh medicíny„. Dodnes je uctievaný ako kráľ čínskej medicíny (Yaowang). Spája sa s ním množstvo strhujúcich príbehov a legiend.

dao=cesta© DAO-INSTITUT