Veľkovojvoda Jupiter


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

25. deň 1. lunárneho mesiaca

VEĽKOVOJVODA JUPITER

Dnešný deň patrí Veľkovojvodovi Jupiterovi. Na tento deň totiž pripadajú jeho nebeské narodeniny.

Sviatok Veľkovojvodu Jupitera je daoisticko-buddhistický sviatok venovaný duchovi tohto výnimočného a mocného nebeského telesa, ktorý je patrónom východu, nového začiatku a znovuzrodenia. Poznajú ho najmä priaznivci systému Feng Shui a jeho školy lietajúcich hviezd.

Jedná sa o planetárne božstvo spojené s planétou Jupiterom, ktorý je v poradí piatou planétou od Slnka a najväčšou planétou v našej slnečnej sústave. V čínskej metafyzike je planéta Jupiter známa aj ako  Hviezda roka (SuiXing), a označuje sa tiež ako drevená hviezda ( MuXing ) spojená s východom.

dao-institut-fengshui

Hviezdny vládcovia a nebeské telesá

Rovnako ako sú hviezdni vládcovia skutočné hviezdy na oblohe a zároveň mocné bytosti s perzonifikovanou ľudskou podobou, tak aj všetci nebeskí vládcovia sú skutočné nebeské útvary, ktoré sú zároveň perzonifikované duchmi nebeských telies.

Ich pôvod siaha do dávnej pred-daoistickej minulosti a odzrkadľuje hlbokú túžbu človeka spojiť sa s týmito silami. Sú vyjadrením našej posvätnej úcty k prírode a celému Vesmíru, od ktorých náš život závisí a ktorého sme neoddeliteľnou súčasťou.

Daoistický koncept 5 prvkov
Podľa daoistického konceptu 5 prvkov (WuYue), prechádza QI v každom procese premeny piatimi fázami. Každej z nich zodpovedá jeden z 5 prvkov (drevo, oheň, voda, zem a kov) a jeden z 5 smerov (východ, juh, západ, sever a stred) a 5 prvkov.

Východný smer v čínskej metafyzike
Východný smer má v čínskej metafyzike výsostné postavenie. Je to smer, kde vychádza slnko, miesto, kde začína nový zrod a kde sa všetko po smrti musí vrátiť v cykle neustálej obnovy. Je to miesto, kde sa sily Yin a Yang zbiehajú a dochádza k ich obnove a transformácii.

dao-institut-fengshui

VEĽKOVOJVODA JUPITER

Tento planetárny vládca je súčasťou obľúbenej skupiny 5 planetárnych vládcov:

  1. Jupiter: Hviezda roka (歲星Sui Xing),
  2. Mars: Iskrivý klam (熒惑星Yinghuo Xing),
  3. Venuša: Veľká biela hviezda  (太白星Taibai Xing),
  4. Merkúr: Chronografická hviezda (辰星chen Xing),
  5. Saturn: Stlačená hviezda (鎮星Zhen Xing).

Päť planetárnych vládcov spolu so SlnkomMesiacom tvoria 7 hviezdnych vládcov. Títo vládcovia stelesňujú posvätného ducha prítomného vo všetkých veciach prírody a Vesmíru.

dao-institut-fengshui

…na článku sa pracuje…