feng shui čínska astrológia

Tradičné Feng Shui

dao-institut-fengshui

Všetci poznáme miesta, kde sa cítime príjemne, uvoľnene a v bezpečí, kde sa radi vraciame a odchádzame zregenerovaní a plní síl. Takéto miesta môžu svojim pôsobením podporiť vitálne funkcie a regeneračné schopnosti organizmu. A naopak poznáme miesta, kde sa cítime nepríjemne, ktoré nás vyčerpávajú, znervózňujú a znepokojujú. Skúmaním vplyvu takýchto miest na náš život sa zaoberá Feng Shui.

Feng Shui vzniklo z taoistického filozofického svetonázoru. Komercionalizácia Feng Shui však spôsobila, že jeho základné princípy hlboká múdrosť sa vytratili alebo prinajmenšom ustúpili do úzadia.

dao-institut-fengshui

QI NEBA, ZEME A ČLOVEKA

Qi je základná substancia univerza, z ktorej sa formuje javový svet vrátane nás samých. Je hybnou silou existencie, poháňa rast a všetky zmeny, riadi smrť aj zánik. Rozlišujeme tri úrovne Qi: Qi Neba, Qi Zeme a Qi človeka. Interakcia medzi týmito tromi úrovňami riadi a formuje náš život.

Qi NebaPredstavuje silu univerza. Možno ju chápať aj ako „šťastie“, „náhodu“ či „osud“. Patria sem aj naše vlohy a danosti, s ktorými sme prišli na svet, či príležitosti a riziká, s ktorými sa stretávame. Tieto vplyvy sú človekom nekontrolovateľné (akt neba, vôľa nebies). Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a nemožno ho zmeniť.
Qi ZemeTýka sa životodarnej sily nášho životného prostredia. Sú to hory, rieky, magnetické a smerové sily zeme. Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a čiastočne ho možno ovplyvniť.
Qi človekaJe to životná silavitalita človeka. Predstavuje tiež silu mysle. Človek by ju mal kultivovať a rozhojňovať pomocou stravy, masáží, akupunktúry, akupresúry, meditácií, Qi-Gongu… Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a možno ho významnou mierou ovplyvniť.

dao-institut-fengshui

FÁZY A KVALITY QI

Qi je v životnom prostredí prítomná v rôznych fázach a kvalitáchFeng Shui sa snaží o využitie priaznivej a eliminovanie nepriaznivej Qi. Pre posúdenie jej kvality používa rôzne prístupy a prepočty.

Wang Qi: prosperujúca QiJe to jej najživšia, najaktívnejšia, najdynamickejšia a najtvorivejšia podoba. V tejto podobe je vo svojej primárnej fáze, kedy je silná, tvorivá, vyživujúca, ošetrujúca a vo všeobecnosti veľmi priaznivá a šťastná. Pomáha akcelerovať náš výkon a zlepšovať kvalitu nášho života. Zabezpečuje rozvoj.
Sheng Qi: rastúca QiV tejto etape je plynule rastúca a život vytvárajúca. Je silná, podporujúca prosperitu, rast a šťastie. Pomáha urýchliť príležitosti a pokrok. Zostruje naše myslenie a stabilizuje naše emócie.
Tui Qi: ustupujúca QiTáto Qi práve prešla svojim vrcholom a je vo svojej slabnúcej fáze. Jej sila je na ústupe a začína sa vytrácať.
Si Qi: mŕtva QiQi v tejto fáze je mŕtva a nehybná. Je to jej stagnujúca fáza. Táto energia býva príčinou stagnácie a obštrukcie. V tejto podobe bráni výkonu a narušuje rovnováhu.
Sha Qi: škodlivá QiTáto forma Qi je deštruktívna a škodlivá. Jej intenzita je síce silná, ale zato ničivá. Znižuje vitalitu a má nepriaznivý až ochromujúci vplyv na ľudské myslenie a výkon. Je to jej agresívna a ničivá fáza.

dao-institut-fengshui

HLAVNÉ SMERY FENG SHUI

San HeSan He skúma prirodzené vplyvy životného prostredia. Hodnotí morfológiu krajiny: vzdialenosť, orientáciu a tvar horských a vodných prvkov krajiny, mestských prvkov, orientáciu a tvar analyzovaného priestoru (pozemku, domu, firmy).
San YuanSan Yuan skúma prirodzené cykly životného prostredia. Zameriava sa na množstvo a kvalitu Qi ovplyvňujúcu priestor v určitom časovom období.

dao-institut-fengshui

Čo hodnotí Feng Shui?

1. Vplyvy okolitého prostredia

 • tvar a usporiadanie terénu (t.j. krajinné a mestské prvky)
 • prítomnosť vodných tokov a vodných plôch
 • prítomnosť skál, vysokých stromov a budov prevyšujúcich dom / firmu
 • miesta s rušnou dopravnou infraštruktúrou
 • orientáciu pozemku a stavby vzhľadom k okolitému terénu

2. Usporiadanie prvkov na pozemku

 • tvar a orientáciu pozemku
 • umiestnenie, tvar a orientáciu stavby na pozemku
 • prístupové cesty pre peších a príjazdové cesty pre automobily
 • umiestnenie udržiavanej vodnej plochy (bazén, jazierko)
 • umiestnenie regeneračných zón
 • umiestnenie parkovacieho miesta alebo garáže
 • výber miesta pre zahradné potreby, komunálny odpad…

3. Usporiadanie vnútorného priestoru

 • umiestnenie a orientáciu hlavného vstupu
  • vzhľadom k svetovým stranám
  • vo vzťahu k priestoru ako celku
 • umiestnenie, orientáciu a vzájomné postavenie okien a dverí
  • energetické prievany
  • priaznivé a nepriaznivé druhy QI vstupujúce do príbytku
 • umiestnenie a vzájomné postavenie miestností
  • vzhľadom k svetovým stranám
  • vzhľadom k priestoru ako celku
 • sektory a svetové smery pre zdravie, oddych, regeneráciu, štúdium, prácu, spoločenský život…
 • sektory a smery pre umiestnenie toaliet, kúpeľní, technických miestností, komôr na potraviny, šatníkov, sauny…
 • posúdenie vhodnosti jednotlivých miestností
  • pre konkrétnych členov domácnosti: spálňa, detská izba, pracovňa, …
  • pre dispozičné riešenie firmy: kancelárie, sklady, recepcia, obchodný priestor, …
 • analýza a výpočet typu energií jednotlivých sektorov a svetových smerov

Čo je výsledkom Feng Shui analýzy?

 • eliminovanie vplyvu stagnačných a nepriaznivých druhov Qi
 • navrhnutie liečebných prostriedkov a zdôvodnenie odporúčaných úprav
 • liečebnými prostriedkami sú rôzne postupy harmonizácie prostredníctvom 5 prvkov
 • záverečné doladenie priestoru metódami „západného Feng Shui“ (farby, symboly, doplnky…)
 • vypracovanie záverečnej písomnej správy vrátane grafických schém
 • praktik môže po uplynutí dohodnutej doby výsledok skontrolovaťdoporučiť ďalšie korekcie
 • korekcie by mali byť primerané estetickému cíteniu a finančným  možnostiam klienta.

dao-institut-fengshui